เทศกาลคาวาโกเอะปี 2023
จะจัดขึ้นในวันที่ 14 และ 15 ตุลาคม
เทศกาลคาวาโกเอะปี 2023 จะจัดขึ้นในวันที่ 14 และ 15 ตุลาคม
ทุกอย่างเริ่มมาจากการสนับสนุนการจัด
เทศกาลชินจูฮิคาวะของผู้ครองปราสาทคาวาโกเอะในปี 1648

ภาพรวม / ประวัติศาสตร์

ทุกอย่างเริ่มมาจากการสนับสนุนการจัด
เทศกาลชินจูฮิคาวะของผู้ครองปราสาทคาวาโกเอะในปี 1648

ภาพรวม / ประวัติศาสตร์

เทศกาลคาวาโกเอะ (กิจกรรมแห่รถดะชิในเทศกาลคาวาโกเอะฮิคาวะ) มีจุดกำเนิดมาจาก “เทศกาลประจำปีอันยิ่งใหญ่ (เรไทไซ)” ของศาลเจ้าฮิคาวะในวันที่ 14 ตุลาคม รวมกับ “เทศกาลเคลื่อนย้ายเทพเจ้า (ชินโคไซ)” และ “(เทศกาล) การแห่ขบวนรถดะชิ” ที่จะจัดขึ้นต่อจากนั้

“เทศกาลเคลื่อนย้ายเทพเจ้า (ชินโคไซ)” เริ่มขึ้นในปี 1648 จากการที่ โนบุสึนะ มัตสึไดระอิสุโนะคามิ ผู้เป็นเจ้าแห่งตระกูลคาวาโกเอะในสมัยนั้น ได้บริจาคเกี้ยวศาลเจ้าจำลองสำหรับเทศกาล(มิโคชิ) หัวสิงโต กลอง ฯลฯ ให้กับศาลเจ้าฮิคาวะ และสนับสนุนให้จัดงานขึ้นมา ต่อมาในปี 1651 ก็ได้มีขบวนแห่อันงดงามไปตามเมืองต่าง ๆ ที่อยู่ในการดูแลของศาลเจ้าและประชาชนทั่วไปก็มาเข้าร่วมด้วย จนกลายมาเป็น “เทศกาลคาวาโกเอะ” ในทุกวันนี้

รถดะชิของคาวาโกเอะ เป็น "แบบคาวาโกเอะสไตล์เอโดะ"
โดยทั้งความงามและคุณสมบัติต่าง ๆ เรียกได้ว่าเป็น
ความงดงามอันหรูหรายิ่ง

แนะนำรถดะชิ

รถดะชิของคาวาโกเอะ เป็น "แบบคาวาโกเอะสไตล์เอโดะ"
โดยทั้งความงามและคุณสมบัติต่าง ๆ เรียกได้ว่าเป็น
ความงดงามอันหรูหรายิ่ง

แนะนำรถดะชิ

โครงสร้างของรถดะชิจะมาจากแบบเอโดะซึ่งมีห้องสองชั้น (โฮโคะ) และมีตุ๊กตาอยู่ด้านบน

จะมีสี่ล้อหรือสามล้อ บนล้อเป็นฐานรอง (เซโกะได) จานั้นเป็นโครงสร้างห้องสองชั้น (โฮโคะ) ส่วนที่ยื่นออกด้านบนรวมทั้งตัวตุ๊กตาต่างก็จะมีโครงสร้างแบบลิฟต์ให้ยกขึ้นด้านบนได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีไว้เพื่อใช้ลอดประตูปราสาทในอดีต

การเดินทาง
[จากโอมิยะ]
สาย JR คาวาโกเอะ ประมาณ 20 นาที ลงที่สถานีคาวาโกเอะ
[จากอิเคะบุคุโระ]
รถด่วนสายโทบุโทโจ ประมาณ 30 นาที ลงที่สถานีคาวาโกเอะ
[จากชินจูกุ]
รถเร็ว สาย JR ไซเคียว (สถานีชินจูกุ) ประมาณ 50 นาที ลงที่สถานีคาวาโกเอะ หรือ
รถด่ว นสายเซบุชินจูกุ (สถานีเซบุชินจูกุ) ประมาณ 45 นาที ลงที่สถานีฮอนคาวาโกเอะ
[จากโยโกฮาม่า]
สายโตคิวโทโยโกะ, โตเกียวเมโทร หัวใจรองกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประมาณ 78 นาที ลงที่สถานีคาวาโกเอะ
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก (UNESCO)
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมพื้นบ้านที่จับต้องไม่ได้แห่งชาติที่สำคัญ